ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Здравка Илиева

Членове:

1. Гина Георгиева- родител

2.Петър Атанасов – родител

3.Сергей Стоилов – представител на общината