ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Инджова

Членове:

1.Ангел Казаков – родител

2.Петър Атанасов – родител

3.Сергей Стоилов – представител на общината