Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета в ОУ „Н.Вапцаров“ с. Факия

Към началото