Правилници

Dneven rejiм 2020Дневен режим

 

Училищен учебен план за 2020/2021 годUUP 1         UUP2            UUP3

 

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден      CO2020

 

Годишен план за дейността на училището      GPDU        GPDU2 

Към началото