„Равен достъп до училищно образование в условието на кризи“

От 2022- 2023 г. училището работи по дейност 2 на проекта „Обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС“.

Сформирани са 2 групи по една в начален и прогимназиален етап

IMG-447a7fc6554e4f5c54cdeaecbcea72aa-V                                                  .IMG-fe7f6732767be41d2940bf935fd8cdc6-V

„Равен достъп до училищно образование в условието на кризи“
Към началото