Техническа база

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ

ВАПЦАРОВ” С. ФАКИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ ОБЛ.БУРГАС

Поради това, че сградата, в която учат сега учениците, е на 73 год., МБ е остаряла, но се подновява всяка учебна година с частични ремонти.
Училището разполага с общежитие, баня, вътрешни тоалетни, кухненски блок и столова, физкултурен салон и компютърен кабинет.

През януари 2008 г. с помощта на външни дарители: фондациите “ Книга на надежда “ и “ Фида – интернешънъл “, трите спални помещения бяха напълно обновени – ремонтирани и обзаведени.

IMG_1425-31