Monthly Archives: май 2020

Проекти

Proekti28052020

Училището участва в Проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех" с четири  групи за допълнителни обучения по БЕЛ и Математика Проект BG05M2OP001-2.012-0001"Образование за утрешния ден" с една група 1-4 клас

Училището участва в Проект BG05M2OP001-2.011-001 “Подкрепа за успех” с четири групи за допълнителни обучения по БЕЛ и Математика
Проект BG05M2OP001-2.012-0001″Образование за утрешния ден” с една група 1-4 клас