Month: юли 2022

Документи по чл. 263 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището Програма предоставяне на равни възможности и приобщаване Програма за превенция на ранно напускане на училище Мерки за повишаване качеството на образованието Училищен учебен план Стратегия за развитие В училището се осъществява обучение в дневна форма

Участие в между училищна изява

В изпълнение на Дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“ участие в между училищна изява, под наслов „Традиции и обичаи в моя роден край“, състояща се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец                                  

Към началото