Month: октомври 2022

„Равен достъп до училищно образование в условието на кризи“

От 2022- 2023 г. училището работи по дейност 2 на проекта „Обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС“. Сформирани са 2 групи по една в начален и прогимназиален етап                                           […]

Към началото