oulyatno1223

“Равен достъп до училищно образование в условието на кризи”

От 2022- 2023 г. училището работи по дейност 2 на проекта “Обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС”.

Сформирани са 2 групи по една в начален и прогимназиален етап

IMG-447a7fc6554e4f5c54cdeaecbcea72aa-V                                                  .IMG-fe7f6732767be41d2940bf935fd8cdc6-V

Участие в между училищна изява

В изпълнение на Дейност 8 по проект “Подкрепа за успех” участие в между училищна изява, под наслов “Традиции и обичаи в моя роден край”, състояща се в СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Средец

received_720546852581977 received_347546114207968                                received_1193966784734410