Author : oulyatno1223

Информационна кампания за запознаване в училище с Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Уважаеми колеги,   Във връзка с представяне на създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности ще се проведе информационна кампания: на 27.02.2023г. от 13.00ч. в учителска стая за всички преподаватели в начален и прогимназиален етап на 27.02.2023г. от 14.00ч. в компютърен кабинет за всички ученици. При планираните […]

„Равен достъп до училищно образование в условието на кризи“

От 2022- 2023 г. училището работи по дейност 2 на проекта „Обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС“. Сформирани са 2 групи по една в начален и прогимназиален етап                                           […]

Документи по чл. 263 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището Програма предоставяне на равни възможности и приобщаване Програма за превенция на ранно напускане на училище Мерки за повишаване качеството на образованието Училищен учебен план Стратегия за развитие В училището се осъществява обучение в дневна форма

Участие в между училищна изява

В изпълнение на Дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“ участие в между училищна изява, под наслов „Традиции и обичаи в моя роден край“, състояща се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец                                  

Към началото