„БАБА МАРТА“

Документи по чл. 263 от ЗПУО

Стратегия за развитие на училището План за изпълнение на Стратегия – 2023-2028 Правилник за безопасни условия на труд План квалификационна дейност Дневен режим Програма за целодневна организaция Годишен план за дейността на училището Програма за превенция за ранно напускане План за дейността на училището УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Заповед форми на обучение  

Информационна кампания за запознаване в училище с Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Уважаеми колеги,   Във връзка с представяне на създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности ще се проведе информационна кампания: на 27.02.2023г. от 13.00ч. в учителска стая за всички преподаватели в начален и прогимназиален етап на 27.02.2023г. от 14.00ч. в компютърен кабинет за всички ученици. При планираните […]

„Равен достъп до училищно образование в условието на кризи“

От 2022- 2023 г. училището работи по дейност 2 на проекта „Обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС“. Сформирани са 2 групи по една в начален и прогимназиален етап                                           […]

Документи по чл. 263 от ЗПУО

Годишен план за дейността на училището Програма предоставяне на равни възможности и приобщаване Програма за превенция на ранно напускане на училище Мерки за повишаване качеството на образованието Училищен учебен план Стратегия за развитие В училището се осъществява обучение в дневна форма

Към началото