Информационна кампания за запознаване в училище с Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с представяне на създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности ще се проведе информационна кампания:

  • на 27.02.2023г. от 13.00ч. в учителска стая за всички преподаватели в начален и прогимназиален етап
  • на 27.02.2023г. от 14.00ч. в компютърен кабинет за всички ученици.

При планираните родителски срещи за втория учебен срок ще се запознаят и родителите със създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационна кампания за запознаване в училище с Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“
Към началото