Техническа база

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” С. ФАКИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ ОБЛ.БУРГАС

Поради това, че сградата, в която учат сега учениците, е на 73 год., МБ е остаряла, но се подновява всяка учебна година с частични ремонти.
Училището разполага с общежитие, баня, вътрешни тоалетни, кухненски блок и столова, физкултурен салон и компютърен кабинет.

През януари 2008 г. с помощта на външни дарители: фондациите “ Книга на надежда “ и “ Фида – интернешънъл “, трите спални помещения бяха напълно обновени – ремонтирани и обзаведени.

Оборудвани са 2 стаи за Занимания по интереси в начален и прогимназиялен етап.

От 2020 година е монтиран интерактивен дисплей осигурен по проект „Образование за утрешния ден“.

През лятото на 2020 година са реновирани стълбището към входа на сградата с парапети към него.На външната фасада на училището е изградена географската карта на България и маси със столчета в градинката на училищния двор, подпомагащи обучението  на открито при извънредна епидемиологична обстановка.IMG_1425-31[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Към началото