Ученици

  • Общ брой – 63
  • Брой паралелки 4
  • І / ІІI – слят клас
  • ІІ / ІV – слят клас
  • V / VІ – слят клас
  • VІІ  самостоятелен клас
  • 2 ПИГ – в начален и прогимназиален етап на обучение
  • 1 група в общежитие

Учениците от общежитието са от три населени места.

Осигурен им е безплатен транспорт всеки понеделник и петък.IMG_1083-796

Към началото