Административни услуги

ПРЕДЛАГАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

издаване на дубликат на документ за завършен клас
заявление за издаване на дубликат
приемане в първи клас
заявление за прием в първи клас
издаване на удостоверение за преместване
заявление за преместване
приемане в училище
заявление за прием в училище

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОИ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОИ

Към началото