ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

  • Здравка Илиева

Членове:

  • 1. Гина Георгиева- родител
  • 2.Петър Атанасов – родител
  • 3.Сергей Стоилов – представител на общината
Към началото