Проекти

Училището работи по проект „Твоят час“ с 2 групи по обучителни проблеми и 1 група  занимания по интереси

Proekti28052020

Logo-PRDLR-2-479x78

 

Проект  BG05M20P001-5.001-00001

„Равен достъп до училищно образование в условието на кризи“

Към началото