Проекти

Проекти

Училището участва в Проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех" с четири  групи за допълнителни обучения по БЕЛ и Математика Проект BG05M2OP001-2.012-0001"Образование за утрешния ден" с една група 1-4 клас
Училището участва в Проект BG05M2OP001-2.011-001 „Подкрепа за успех“ с четири групи за допълнителни обучения по БЕЛ и Математика
Проект BG05M2OP001-2.012-0001″Образование за утрешния ден“ с една група 1-4 клас

Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Училището участва в Проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех" с четири  групи за допълнителни обучения по БЕЛ и Математика Проект BG05M2OP001-2.012-0001"Образование за утрешния ден" с една група 1-4 клас

 

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров”с. Факия работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по дейност 1 – „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи”.

Проекти
Към началото